eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Diabetes mellitus and peripheral organs involvement: Current treatment options
Cengiz Işık, Hakan Sarman, Abdullah Alper Şahin, Ertuğrul Karğı, Zuleyha Sarman, Kürşad Mansur Erkuran, İsmail Boyraz, Bünyamin Koç

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bolu, Türkiye Email: hakansarman@yahoo.com

 ABSTRACT

Diabetes mellitus is a chronic and multi-systemic disease with various treatment options and has long-term effect on lifestyle of individuals and society. Not only disesase itself but also damage to peripherical organs as a result of disease in long term is an important cause of morbidity and mortality. In this review study it has been aimed to assess complications caused by peripherical organ involvment and treatment options rather than those caused by diabetes mellitus itself. J Clin Exp Invest 2014; 5 (2): 329-335

Key words: Diabetes mellitus, peripheral involvement, treatment options

Diyabetes mellitüs ve periferik organ tutulumu: Güncel tedavi seçenekleri

ÖZET

Diyabetes mellitüs bireylerin ve toplumların uzun süreli yaşam şekline etki eden kronik, multi-sistemik ve tedavi seçenekleri çeşitlilik gösteren bir hastalıktır. Hastalığın kendisinin vücutta yaptığı değişimler kadar uzun dönemde periferik organlarda oluşturduğu hasarlar sonucu önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu derlemede Diyabetes mellitüs kendisinin direkt yaptığı dahili hastalıktan ziyade periferik organ tutulumu sonucu gelişen komplikasyonları ve tedavi seçeneklerini literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.

Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitüs, periferik tutulum, tedavi seçenekleri

J Clin Exp Invest 2014;5(2):329-335

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.02.0415

Volume 5, Number 2 (2014)