eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Cardiopulmonary exercise testing
Erkan Ceylan

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İstanbul, Türkiye Email: drerkanceylan@yahoo.com

ABSTRACT

Cardiopulmonary exercise testing (CPET) is a noninvasive procedure that provides diagnostic and prognostic information and evaluates an individual’s capacity for dynamic exercise. CPET is an investigation of the respiratory, cardiovascular and cellular response to the exercise that can be done under controlled metabolic conditions. It provides assessment of the integrative exercise responses involving not only the pulmonary and cardiovascular systems but also skeletal muscle system, which are not adequately reflected through the measurement of individual organ system function. Furthermore, it is being performed increasingly in a wide spectrum of clinical applications for evaluation of undiagnosed exercise intolerance or for objective determination of functional capacity. CPET with extensive hardware and educated staffs can be used for the diagnosis of different types of clinical problems. Additionally, the increasing number of applications for which CPET is currently employed, attests to the growing recognition of its importance in medicine. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 503-509

Key words: Cardiopulmonary exercise testing, dynamic hyperinflation, diagnosis, functional capacity

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

ÖZET

Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET), bireyin dinamik egzersiz sırasındaki kapasitesini değerlendiren, tanısal ve prognostik amaçlı bilgiler sağlayan girişimsel olmayan bir işlemdir. KPET kontrollü metabolik şartlar altında yapılan egzersizin solunum sistemi, kardiyovasküler sistem ve selüler cevabının araştırılması esasına dayanır. Sadece pulmoner ve kardiyovasküler sistemler değil bunun yanında kas iskelet sistemi de dahil olmak üzere egzersize karşı oluşan yanıtın bütüncül olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bununla birlikte, tanı almamış egzersiz intoleransının değerlendirilmesi ve fonksiyonel kapasitenin objektif olarak belirlenmesi amacıyla geniş spektrumlu klinik uygulamalarda artarak uygulanmaktadır. Geniş bir donanım ve eğitimli elemanlar eşliğinde yapılabilen KPET klinikte farklı konuları aydınlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Çeşitli hastalıkların tanısında ve takibinde giderek önemi artan tetkiklerden birisidir.

Anahtar kelimeler: Kardiyopulmoner egzersiz testleri, dinamik hiperinflasyon, tanı, fonksiyonel kapasite

J Clin Exp Invest 2014;5(3):504-509

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0448

Volume 5, Number 3 (2014)