eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Evaluation of dynamic hyperinflation and exercise capacity in patients with COPD
Erkan Ceylan

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İstanbul, Türkiye Email: drerkanceylan@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate changes in dynamic hyperinflation in response to exercise in patients with COPD and healthy individuals.

Methods: In this study, resting in the spirometric measurements, exercise capacity of patients with chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) compared with healthy individuals. Exercise capacity of COPD patients and healthy controls were performed and were compared in terms of dynamic hyperinflation.

Results: Patients with stable COPD (n=19) and healthy controls (n=13) were included. Subjects performed pulmonary function tests and an incremental exercise test on cycle ergometry (Inspiratory capacity (IC), end expiratory lung volume (EELV)). Statistically significant differences (p<0.05) were found regarding exercise test parameters including exercise duration, maximum oxygen uptake, breathing reserve, maximum minute ventilation, and breathing pattern between groups. There was significant increase in EELV (p<0.05) and decrease in IC (p<0.05) at maximum exercise when hyperinflation parameters were compared at baseline and maximum exercise.

Conclusion: Hyperinflation was evident at maximal exercise, although there were no hyperinflation findings at rest in subjects with COPD. It was concluded that it is better to evaluate hyperinflation at maximal exercise than at rest in patients with COPD. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 424-428

Key words: COPD, cardiopulmonary exercise testing, hyperinflation

KOAH’lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı KOAH’lı ve sağlıklı olgularda egzersize yanıt olarak dinamik hiperinflasyondaki değişiklikleri araştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışmada, istirahat spirometrik ölçümlerinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalar ile sağlıklı bireylerin egzersiz kapasiteleri karşılaştırıldı. Stabil KOAH’lı olgularla sağlıklı olgular, egzersiz kapasiteleri ve dinamik hiperinflasyon açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 19 KOAH’lı ve 13 sağlıklı birey alındı. KOAH’lı grupta egzersizde hiperinflasyon parametrelerindeki değişiklikleri gösterebilmek amacıyla istirahatte ve maksimum egzersizde inspiratuar kapasite (IC) ve end-ekspiratuar akciğer volümleri (EELV) ölçüldü. KOAH’lı olgular ile kontrol grubu arasında maksimum dakika ventilasyonu, maksimum oksijen tüketimi ve solunum paterni, solunum rezervi, egzersiz süresi yönünden anlamlı farklılık vardı (p<0,05). Hiperinflasyon değerlendirmesinde KOAH’lı olgularda maksimum egzersizde istirahate göre IC’nin belirgin azaldığı, EELV’nin ise arttığı gözlendi (p<0,05).

Sonuç: KOAH’lı olguların egzersiz kapasitelerinin, sağlıklı olgulara göre belirgin azaldığı, egzersizi kısıtlayan dinamik hiperinflasyonun istirahate oranla özellikle egzersizle geliştiği gösterildi. KOAH’lı olgularda hiperinflasyonun, istirahatte yapılan ölçümlere göre kardiyopulmoner egzersiz testleriyle daha iyi değerlendirilebileceği görüşüne varıldı.

Anahtar kelimeler: KOAH, kardiyopulmoner egzersiz testi, hiperinflasyon

J Clin Exp Invest 2014;5(3):424-428

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432

Volume 5, Number 3 (2014)