eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Current approaches for informed consent in pediatrics
Hatice Betül Gemici, Özlem Evrim Göksoy, Ahmet Doğan, Murat Doğan, Vefik Arıca

Okmeydanı EA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye Email: vefikarica@hotmail.com

ABSTRACT

Today in medical practis; codes of ethic are becoming important. New aprroaches has emerged that about to participate with patient’s consent and child absent understand the own situation should be taken for treatment or process on child. Means of child informing is to given simple information about understandable language. Physicians should support to be shared with the patient’s medical decision according to the child’s age and understanding capacity. Informed consent in pediatric patients makes contribution to develepmont of future individuals; therefore that is an important ethic assignment for doctors. J Clin Exp Invest 2014; 5 (3): 496-503

Key words: Children, ethic, informed consent

Çocuklarda aydınlatılmış onamda güncel yaklaşımlar

ÖZET

Günümüz tıp uygulamalarında etik kurallar oldukça önem kazanmıştır. Çocuklarla ilgili tanı, tedavi ve deneysel araştırmalarda hasta ve hasta yakınının tıbbi karara ortak olması ile ilgili yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Etik ve yasal açıdan çocuğa uygulanacak işlemler için ailenin onamı ve bunun yanında durumu anlayabilecek çocuğun onayının alınması gerekmektedir. Çocuğun aydınlatılması demek, yapılacak müdahale ile ilgili çocuğa anlaşılır bir dille basit ve kısa bilgiler verilmesidir. Çocuğun yaşına ve anlayış kapasitesine göre çocuğun tıbbi karar katılımı hekimlerce desteklenmelidir. Çocuk hastadan onam alınması; geleceğin bireylerinin özerkliğinin gelişmesine katkı sağlar; bu nedenle hekimler açısından önemli bir etik ödevdir.

Anahtar kelimeler: Çocuklar, etik, aydınlatılmış onam

J Clin Exp Invest 2014;5(3):496-503

doi:10.5799/ahinjs.01.2014.03.0447

Volume 5, Number 3 (2014)