eISSN : 1309-6621
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Archive - Volume 3, Number 3 (2012)
Cover File / Contents/Index File
 • Research Article
 • The relationship between biochemical parameters, interleukin-6 and ovarian morphology in polycystic ovary syndrome
  Sühha Mehmet Bostancı, Merih Bayram, Faika Ceylan Sevinç, Hatice Paşaoğlu, Şehri Elbeğ
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):307-312.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0169
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Knowledge and attitudes of patients about the role of anesthesiologists in a military hospital
  İsmail Aydın Erden, Recep Tütüncü
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):313-317.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0170
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Awareness of human papilloma virus, cervical cancer and HPV vaccine in healthcare workers and students of medical and nursing schools
  Nilgün Güdücü, Gökçenur Gönenç, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):318-325.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0171
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricularintraventricular hemorrhage
  Erhan Bayram, Meral Torun Bayram, Yasemin Topcu, Semra Hiz, Ertan Kayserili
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):326-330.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0172
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Serum S-100B levels in children with Subacute Sclerosing Panencephalitis
  İbrahim Hocanlı, Mustafa Çalık, Alpay Çakmak, Hakim Çelik, Addürrahim Koçyiğit, Akın İşcan
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):331-334.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0173
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Retrospective analysis of 286 Brucellosis cases in the southeast of Turkey
  Recep Tekin, Zehra Çağla Karakoç, Özlem Demirpençe, Fatma Bozkurt, Özcan Deveci, Duygu Mert
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):335-339.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0174
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Stapled hemorrhoidopexy: clinical results for 65 cases
  Ahmet Pergel, Ahmet Fikret Yücel, İbrahim Aydın, Dursun Ali Şahin
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):340-344.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0175
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Serum S100B levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome
  Gülfer Öztürk, Zeynep Giniş, Berna Arlı, Şule Bilen, Gönül Erden, Ersin Kasım Ulusoy, Cevdet Züngün
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):345-349.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0176
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • In vitro effects of ellagic acid in C6 rat glioma cell cultures in terms of cytotoxicity and proliferation
  Cenap Ekinci, Aysun Ekinci, Bülent Ahıshalı, Ayhan Bilir
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):350-356.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0177
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Çocuklarda akut glomerülonefrit: Üçüncü basamak sağlık merkezinde yedi yıllık deneyim [Acute glomerulonephritis in children: A seven-year experience in a tertiary health center]
  Ali Güneş, Aydın Ece, Servet Yel, İlyas Yolbaş, Ünal Uluca, İlhan Tan, Velat Şen
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):357-362.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0178
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Bir üniversite hastanesinde tanı konulan sarkoidoz hastalarının klinik özellikleri [Clinical characteristics of sarcoidosis patients diagnosed in a university hospital]
  Özlem Abakay, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Fatih Meteroğlu, Cengizhan Sezgi, Hadice Selimoğlu Şen, Ayşe Aydın Dallı, Mehmet Kabak
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):363-367.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0179
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Larenks kanserli hastalarda servikal metastazların boyundaki seviyelere göre dağılım sıklığı [The frequency of distribution of cervical metastases according to the neck level in patients with larynx cancer]
  Engin Şengül, Tekin Bağlam, Cengiz Çevik, Cemile Arıkan Şengül, Ferit Kara, Zeynel Abidin Karataş, Muzaffer Kanlıkama
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):368-371.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0180
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Adenozin difosfat ile uyarılan trombositlerde Kaspaz-3 gen anlatımı [Caspase-3 gene expression in adenosine diphosphate stimulated platelets]
  Özge Çevik, Zelal Adıgüzel, Azize Şener
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):372-377.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0181
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • İzole humerus tüberkulum majus kırıklarında tedavi sonuçları [Treatment results in isolated humerus majus fractures]
  Hakan Serhat Yanık, Mehmet Kerem Canbora, Atilla Polat, Hasan Bombacı, Şevki Erdem, Abdullah Demirtaş
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):378-382.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0182
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Bir bölge hastanesi acil servisine kuduz şüphesiyle başvuran olguların değerlendirilmesi [The evaluation of the patients who admitted to a regional hospital emergency service with suspect of rabies]
  Nurettin Tunç, Gökhan Temiz, Evin Aras, Aytaç Bilgiç, Sevda Onat
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):383-386.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0183
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları [Sympathetic skin responses associated with the autonomic nervous system and fatigue scores in patients with MS]
  Şeyda Bayil Yetik, Emine Rabia Koç, Ali Kemal Erdemoğlu
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):387-391.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0184
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Adrenal bez kalınlığının multi-dedektörlü bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi [Evaluation of the thickness of the adrenal glands with multi-detector computed tomography]
  Cihad Hamidi, Cemil Göya, Salih Hattapoğlu, Mehmet Guli Çetinçakmak, Memik Teke, Abdurrahim Dusak, Suzan Kuday
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):392-394.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0185
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Case Report
 • Successful use of ketamin combined with remifentanil in two patients with epidermolysis bullosa
  İlker Öngüç Aycan, Aysun Ankay Yılbaş, Sennur Uzun, Özgür Canbay, Turgay Öcal, Saadet Özgen
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):395-397.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0186
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Sugammadex use in difficult intubation due to ankylosing spondylitis and severe restrictive respiratory disease
  Yakup Tomak, Habib Bostan, Başar Erdivanlı, Ahmet Şen
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):398-400.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0187
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • An unusual cause of epistaxis, anemia and upper respiratory tract obstruction, Leeches: Report of three cases
  Engin Şengül, Salih Bakır, Cemile Arıkan Şengül, Ömer Erdur
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):401-403.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0188
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Intramuscular cavernous hemangiomas arising from masseter muscles
  Hanifi Bayaroğulları, Yaşar Çokkeser, Ercan Akbay, Ece Karaoğlu, Emre Karaoğlu, Cengiz Çevik
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):404-408.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0189
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Primary intracerebral lymphoma: Case report
  Olcay Eser, Önder Şahin, Serhat Korkmaz, Gazi Mehmet Boyacı
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):409-411.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0190
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Epidermolysis bullosa dystrophica inversa: A case report
  Enver Turan, Mehmet Salih Gürel, Aslı Turgut Erdemir, Burcu Işık, Nurdan Yurt
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):412-414.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0191
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • A case of mixed type laryngocele presented with deep neck infection and review of the literature
  Salih Bakır, Aylin Gül, Vefa Kınış, Musa Özbay, Hakan Özkan
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):415-419.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0192
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Agressive angiomyxoma: Case report
  Fatma Eskicioğlu, Tülay Gükmen
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):420-422.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0193
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • The treatment of giant abdominal aorta aneurysm with endovascular stent-graft
  Şeref Ulucan, Ahmet Keser, Ahmet Kuzgun, Fatih Aygün, Duran Efe
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):423-425.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0194
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Meme kanserli bir hastada 18-Floro-de-oksi-Glukoz pozitron emisyon tomografisinde multiple kemik metastazları: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Multiple bone metastases detected on 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-d-glucose PET]
  Zeki Dostbil, Buğra Kaya, Oktay Sarı, Erhan Varoğlu, Murat İsmailoğlu
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):426-429.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0195
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Malign melanomlu bir hastada yapılan pozitron emisyon tomografide rastlantısal olarak tespit edilen tiroid papiller karsinom [Incidentally detected thyroid papillary carcinoma on PET in a patient with malignant melanoma]
  Zeki Dostbil, Buğra Kaya, Oktay Sarı, Erhan Varoğlu, Murat İsmailoğlu
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):430-432.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0196
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Molar gebeliğin tetiklediği tiroid krizinde anestezik yaklaşım [Anesthetic management in thyroid crisis triggered by molar pregnancy]
  Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Aysun Camuzcuoğlu, Mehmet Ali Eren
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):433-434.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0197
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Burun tıkanıklığının nadir bir nedeni: Sfenokoanal polip [A rare cause of nasal obstruction: Sphenochoanal polyp]
  Musa Özbay, Ediz Yorgancılar, Vefa Kınış, Salih Bakır, İsmail Topçu
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):435-437.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0198
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]
 • Çocuk suprakondiler humerus kırığında çoklu sinir zedelenmesi [Multiple neural injuries in a pediatric supracondylar humerus fracture]
  Mehmet Erdil, Yunus İmren, Hasan Hüseyin Ceylan, Kerem Bilsel, İbrahim Tuncay
  J Clin Exp Invest 2012;3(3):438-442.     DOI:10.5799/jcei.2012.03.0199
  [Abstract]            [PDF]            [Stats]